.

Περιορισμοί μετάδοσης στα αμιγώς οπτικά δίκτυα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2005
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η συνεχής αύξηση της κίνησης οδηγεί στην ανάγκη οπτικών δικτύων WDM με περισσότερα μήκη κύματος και μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης. Περιορισμούς στους παραπάνω στόχους θέτουν παράγοντες όπως ο θόρυβος των οπτικών ενισχυτών και η μη γραμμικότητα της ίνας. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η μελέτη των παραγόντων θορύβου και της επίδρασής τους στις επιδόσεις ενός σύγχρονου WDM οπτικού δικτύου αλλά και η υπόδειξη λύσεων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα