.

Μελέτη για τη φύτευση δωμάτων δημόσιων κτηρίων, Οδηγός μελέτη – Εφαρμογή σε δύο κτήρια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οδηγός μελέτη για τη δημιουργία φυτεμένων δωμάτων σε οροφές δημόσιων κτηρίων με φυτά από την ελληνική χλωρίδα και με εφαρμογές σε δύο κτήρια υπουργείων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα