.

Αποτελεσματικοί αλγόριθμοι στην δομική βιολογία και την κινηματική των ρομπότ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Εμίρης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΚΕ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2005
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδιασμός και αναπτυξη αποτελεσματικών αλγορίθμων για άκαμπτα σώματα, με εφαρμογές στην κινηματική σειριακών και παράλληλων ρομποτικών μηχανισμών, και επέκτασή τους σε αντίστοιχους μηχανισμών περισσότερων βαθμών ελευθερίας, οι οποίοι μοντελοποιούν μοριακά συμπλέγματα.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα