.

ΑΟΙΔΟΣ: Ψηφιακή Ανάλυση και Σύνθεση Ελληνικής Ψαλτικής και Οπερατικής Φωνής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, ΕΠΕΑΕΚ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο στοχεύει στην ψηφιακή ανάλυση και σύνθεση Ελληνικής ψαλτικής και οπερετικής φωνής.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα