.

Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) / Αρχική Επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γρηγοριάδου Μαρία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 02/03/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/05/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο «Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) / Αρχική Επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» είχε στόχο να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί βασικές δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην κατεύθυνση της επίτευξης του παραπάνω στόχου διοργανώθηκαν προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία απευθύνονταν σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό ορίστηκαν Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης, όπου αναλάμβαναν να επιμορφώσουν έναν αριθμό εκπαιδευτικών. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στα πλαίσια του προγράμματος, λειτούργησε ως Κέντρο Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ). Συγκεκριμένα, διοργανώθηκαν δύο προγράμματα επιμόρφωσης τρίμηνης χρονικής διάρκειας. Σε κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφώθηκαν 13 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το αναλυτικό πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος σπουδών είχε καθοριστεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επίσης, ως εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε το υλικό που παρήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα