.

ΠΕΝΕΔ: Υιοθέτηση του Προτύπου Πολυαλματικής Επικοινωνίας σε Ασύρματα Δίκτυα Πρόσβασης και Παρακολούθησης: Αναγνώριση των Βασικών Αρχών, Μελέτη Αρχιτεκτονικών και Σχεδιασμός Εξειδικευμένων Αλγορίθμων / Πρωτοκόλλων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταυρακάκης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/09/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/08/2008
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αναγνώριση των βασικών αρχών που διέπουν τη μετεξέλιξη των ασυρμάτων δικτύων πρόσβασης και των δικτύων αισθητήρων (παρακολούθησης-συλλογής στοιχείων) μέσω της υιοθέτησης χαρακτηριστικών του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των κατά περίπτωση (ad-hoc) δικτύων. Θα γίνει μελέτη των υποψήφιων αρχιτεκτονικών καθώς και ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση εξειδικευμένων αλγορίθμων και πρωτοκόλλων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα