.

ΠΕΝΕΔ: Γνωσιακή Αναζήτηση και Ανάκτηση 3Δ Γραφικών Μοντέλων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοδωρίδης Σέργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/07/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2008
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: stheodor (at) di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχοι του προγράμματος είναι α) η ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων για την εύκολη πρόσβαση σε 3Δ μοντέλα βάσει αναγκών που μπορούν να εκδηλωθούν από τελικούς χρήστες, διαχειριστές περιεχομένου και κατασκευαστές συσκευών πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας και β) η μείωση του χάσματος μεταξύ γεωμετρικής και σημασιολογικής ερμηνείας και ανάκτησης 3Δ γραφικών μοντέλων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα