.

ΠΕΝΕΔ: Αυτόματη Αναγνώριση Περιεχομένου Επιβλαβούς για Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες σε Δεδομένα Video

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοδωρίδης Σέργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/07/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2008
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: stheodor (at) di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος του προγράμματος είναι ο αυτόματος εντοπισμός βλαπτικού υλικού, βίας και πορνογραφίας, σε video αρχεία με ταυτόχρονη χρήση οπτικοακουστικής πληροφορίας.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα