.

Εκτελέσιμες Νοηματικές Γλώσσες και Ευφυείς Εφαρμογές Πολυμέσων, Υπερμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ροντογιάννης Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία (ΠΕΝΕΔ 1999)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη της θεωρίας, των τεχνικών υλοποίησης και των εφαρμογών που έχουν οι νοηματικές γλώσσες προγραμματισμού
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα