.

ΠΕΝΕΔ: Ανάπτυξη και Μελέτη Επίδοσης Αποδοτικών Τεχνικών Χωροχρονικής Επεξεργασίας για Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Πολλών Εισόδων – Πολλών Εξόδων (ΜΙΜΟ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοδωρίδης Σέργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/07/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2008
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: stheodor (at) di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων χωροχρονικής επεξεργασίας σημάτων για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα πολλών εισόδων - πολλών εξόδων (Multiple Input - Multiple Output, MIMO) και η μελέτη επίδοσής τους.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα