.

Πυθαγόρας: Εφαρμογή των οικονομικών θεωριών και της θεωρίας παιγνίων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καλουπτσίδης Νικόλαος
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα