.

Εργαλεία Γλωσσικής Τεχνολογίας σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: Εφαρμογή, Έρευνα, Καινοτοτομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γρηγοριάδου Μαρία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ (Διακρατικό: Ελλάδα – Βουλγαρία)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/09/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/08/2007
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα