.

Παραλληλοποίηση Αλγορίθμων Συμπίεσης Εικόνας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοχάρης Θεοχάρης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1996
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1998
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα