.

Σχεδιασμός, υλοποίηση και εφαρμογές των νοηματικών γλωσσών προγραμματισμού

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ροντογιάννης Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη νέων νοηματικών γλωσσών. Διερεύνηση νέων τεχνικών μετασχηματισμού προγραμμάτων βασισμένων στην νοηματική λογική.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα