.

Προβλήματα Δικτύων στην Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων και Δικτύων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κολλιόπουλος Σταύρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΚΕ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2005
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα