.

Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Εικονικής Εξέτασης και Ανακατασκευής Αρχαιοτήτων με Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοχάρης Θεοχάρης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/09/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/09/2000
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα