.

Εκπαίδευση και Επικοινωνία Ατόμων με Αυτιστικό Σύνδρομο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/06/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ειδική Δράση Ανάπτυξης Τεχνολογιών Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα