.

Χρήση Προηγμένων Εφαρμογών Τηλεματικής για τη Διεξαγωγή Εξετάσεων και την Αξιολόγηση των Εκπαιδευόμενων σε περιβάλλοντα Τηλεεκπαίδευσης μέσω Internet

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2000
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα