.

ΣΚΕΠΣΙΣ: Ομόσπονδο Σύστημα Πανεπιστημιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΚ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/04/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/07/2000
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://skepsis.di.uoa.gr:8080/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το "ΣΚΕΠΣΙΣ" είναι ένα σύστημα "ψηφιακής" βιβλιοθήκης της οποίας τα περιεχόμενα συγκροτούνται από το διδακτικό υλικό των ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε αυτό. Η συλλογή βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης. Σύντομα θα περιέχει ένα μεγάλο αριθμό από σημειώσεις μαθημάτων, παρουσιάσεις, εκφωνήσεις και λύσεις ασκήσεων και γενικά κάθε μορφή υλικού το οποίο χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για τη διδασκαλία μαθημάτων στις σχολές των ιδρυμάτων αυτών.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα