.

ΔΙΑΝΗΑ: Δίκτυο Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Αναφορών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων για τον ασφαλιστικό χώρο.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα