.

Σύνολα τύπου Mandelbrot των επαναληπτικών συναρτήσεων König

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπέμ Αλέξανδρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ε.Λ.Κ.Ε. (#70/4/2403)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/02/1996
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 28/02/1997
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα