.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ FPGA

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αραπογιάννη Αγγελική
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1998
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Υλοποίηση σε FGPA κώδικα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων, κατάλληλου για την ασφαλή εκπομπή και λήψη σημάτων στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστηματα. Μελέτη και υλοποίηση κωδίκων BCH και Reed-Solution.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα