.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ FPGA ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αραπογιάννη Αγγελική
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Υλοποίηση σε FGPA νέας τεχνικής ενσωματωμένου αυτοελέγχου (BIST) για ανίχνευση σφαλμάτων καθυστέρησης για ψηφιακά Ο.Κ. Η προτεινόμενη μεθοδολογία επέφερε μικρή αύξηση της επιφάνειας του κυκλώματος και αμελητέα υποβάθμιση των επιδόσεών του.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα