.

  Πτυχιακές-διπλωματικές εργασίες (Ανανεώθηκε στις 31-5-2006)


  Ημερομηνία: 31/03/2006 (00:00)
  Από: Μαρία Γρηγοριάδου

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


  ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
  ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
  1. Εκπαιδευτικό Περιβάλλον PECASSE
  Θέμα: Βελτιώσεις στο ήδη υπάρχον περιβάλλον (π.χ. διόρθωση εγγραφών σε πίνακες, discussion forum). Ανάπτυξη/υλοποίηση νέων λειτουργιών (π.χ. εμφάνιση όλων των εργασιών που έχουν κατατεθεί μαζί με τις αξιολογήσεις τους, ασύγχρονη συνεργασία μέσω discussion forum αξιολογητών και αξιολογούμενων).
  Γλώσσα Προγραμματισμού: JSP
  Αριθμός Ατόμων: 1-2 άτομα
  Παρατήρηση: Θα μπορούσε να δοθεί και σε περισσότερες από μια ομάδες


  2. Περιβάλλον Σύγχρονης Επικοινωνίας ACT
  Θέμα: Βελτιώσεις στο ήδη υπάρχον περιβάλλον (π.χ. σύνδεση client-server, δείκτες συνεργασίας). Ανάπτυξη/Υλοποίηση νέων λειτουργιών (π.χ. εμφάνιση περιεχομένου δραστηριότητας και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων).
  Γλώσσα Προγραμματισμού: JAVA
  Αριθμός Ατόμων: 1-2 άτομα


  3. Περιβάλλον Σύγχρονης Επικοινωνίας ACT
  Θέμα: Συγγραφικό Εργαλείο (Εργαλείο Εκπαιδευτή): ανάπτυξη/υλοποίηση βασικών λειτουργιών όπως διαχείριση παραμέτρων διαλόγου, οπτικοποίηση αποτελεσμάτων ανάλυσης διαλόγου
  Προγραμματιστικά εργαλεία: sql server
  Αριθμός Ατόμων: 2 άτομα