.


  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1989, με το προεδρικό διάταγμα 389/1989, ουσιαστικά όμως άρχισε να λειτουργεί το 1986, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, ως "Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών". Ο πυρήνας του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) προήλθε από τα Τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών. Σήμερα, έχει εμπλουτιστεί με αξιόλογους επιστήμονες και αποτελείται από 42 μέλη ΔΕΠ, 20 Καθηγητές, 10 Αναπληρωτές Καθηγητές, 11 Επίκουρους Καθηγητές και 1 Λέκτορες.
Το 2000 μετονομάστηκε από Τμήμα Πληροφορικής σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.