.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αντικατοπτρίζεται η Σύγκλιση των "Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών" που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και επομένως στην ενοποίηση των υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνιών. Έτσι, παράλληλα με τη Θεωρητική Πληροφορική και τα Συστήματα Υπολογιστών διδάσκονται κάτω από μία ενιαία αντιμετώπιση οι Τηλεπικοινωνίες, αλλά και οι σύγχρονες εφαρμογές και υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνιών.

Η σύγκλιση των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών προσδίδει μια τεράστια δυναμική ανάπτυξης και θα παίξει έναν σημαντικότατο ρόλο στις εξελίξεις της επιστήμης, της κοινωνίας και της οικονομίας, με ταυτόχρονη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας.

Από την ίδρυσή του, το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ προσανατολίστηκε με οξυδέρκεια και επιστημονική ευστοχία προς αυτή την κατεύθυνση και αποτελεί σήμερα ένα "επιτυχημένο παράδειγμα". Δημιουργήθηκαν εξ αρχής τρεις κατευθύνσεις σπουδών, της Θεωρητικής Πληροφορικής, των Υπολογιστικών Συστημάτων και των Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος, ενώ το Τμήμα στελεχώθηκε με το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό. Οι φοιτητές, αφού αποκτήσουν στα πρώτα έτη των σπουδών τους τις αναγκαίες βάσεις της επιστήμης, μπορούν να επιλέξουν μέσα από τις τρεις αυτές κατευθύνσεις τα μαθήματα εκείνα που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις επιδεξιότητές τους.Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος, έτους 2011-2012 (PDF)

Παλαιότεροι Οδηγοί Σπουδών του Τμήματος