.


  Στο Τμήμα εργάζονται με πλήρη απασχόληση 42 μέλη ΔΕΠ, περίπου 20 μόνιμοι υπάλληλοι που ανήκουν στο Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό και πολλοί συνεργάτες - ερευνητές. Οι περισσότεροι συνεργάτες - ερευνητές είναι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές που αμοίβονται από τα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα του Τμήματος. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ξεπερνούν σήμερα τους 1200, οι μεταπτυχιακοί τους 200 και οι υποψήφιοι διδάκτορες τους 100.