.

Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος διαθέτουν σύγχρονο οπτικοακουστικό και υπολογιστικό εξοπλισμό, καθώς και υψίρυθμη σύνδεση με το δίκτυο.

Επίσης το Τμήμα διαθέτει αίθουσα τηλεκπαίδευσης. Ακόμα υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης διδασκαλίας μεταξύ αιθουσών του Τμήματος.

Εξειδικευμένα εργαστήρια διαθέτουν σύγχρονο ειδικό εξοπλισμό.

Το Τμήμα διαθέτει τις εξής αίθουσες συνεδριάσεων:
  • Αίθουσα Συνεδριάσεων (Γραφείο Α56, εσ. τηλ. 5160)
  • Αίθουσα Συσκέψεων (Γραφείο Ι4, εσ. τηλ. 5195)