.

  Το Τμήμα διαθέτει τις ακόλουθες αίθουσες διδασκαλίας:

Προαύλιο
  • Αμφιθέατρο
  • Αίθουσα Α1
  • Αίθουσα Α2
  • Αίθουσα Β`
  • Αίθουσα Γ`
  • Αίθουσα Δ` (Τηλεκπαίδευσης)
  • Αίθουσα Ε`
  • Αίθουσα ΣΤ`
  • Αίθουσα Ζ`