.
 • Το νέο πρόγραμμα σπουδών ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003.
 • Για τους φοιτητές που εισήχθησαν πριν το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες.
 • Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει 4 έτη σπουδών και οι οποίοι χρωστάνε μαθήματα που στο νέο πρόγραμμα σπουδών άλλαξαν εξάμηνο (από χειμερινό σε εαρινό) θα τους δοθεί η ευκαιρία να εξεταστούν στα μαθήματα αυτά κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2003, εφόσον τα έχουν δηλώσει σε προηγούμενα έτη. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για τα μαθήματα κορμού καθώς και για τα βασικά κατευθύνσεων.
 • Οι μεταβατικές διατάξεις θα έχουν ισχύ μέχρι το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.

Αντιστοιχίες Κορμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κωδ. Τίτλος Μαθήματος
Κ01 Ανάλυση Ι Κ01 Ανάλυση Ι
Κ02 Ανάλυση ΙΙ Κ06 Ανάλυση ΙΙ
Κ03 Γραμμική Αλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία Κ03 Γραμμική Αλγεβρα
Κ04 Διακριτά Μαθηματικά Κ02 Διακριτά Μαθηματικά
Κ05 Φυσική Ι Κ07 Φυσική
Κ06 Φυσική ΙΙ Κ13 Πεδία και Κύματα
Κ07 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κ04 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Κ08 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Κ05 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
Κ09 Δομές Δεδομένων Κ08 Δομές Δεδομένων
Κ10 Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Κ09 Λογική Σχεδίαση
Κ11 Αριθμητική Ανάλυση Ι Κ12 Αριθμητική Ανάλυση
Κ12 Ηλεκτρονική και Εφαρμογές στην Πληροφορική Κ11 Ηλεκτρονική και Εφαρμογές στην Πληροφορική
Κ13 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Κ17 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Κ14 Σήματα και Συστήματα Κ19 Σήματα και Συστήματα
Κ15 Πιθανότητες-Στατιστική Κ14 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής
Κ16 Λειτουργικά Συστήματα Ι Κ23 Λειτουργικά Συστήματα
Κ17 Δίκτυα Επικοινωνιών Ι Κ16 Δίκτυα Επικοινωνιών
Κ18 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Κ20 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Κ19 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Κ15 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Κ20 Οργάνωση Αρχείων και Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Κ18 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Κ21 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Σήματος ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ
Κ22 Προγραμματισμός Συστήματος Κ24 Προγραμματισμός Συστήματος
Κ23 Εισαγωγή στα Συστήματα Ψηφιακών Επικοινωνιών Κ22 Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών
Κ24 Θεωρία Αλγορίθμων Κ21 Θεωρία Υπολογισμού
ΥΠΗΡΧΕ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ10 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Κ25 Ανάπτυξη Λογισμικού
Κ25 Πρακτική Aσκηση Κ26 Πρακτική Aσκηση
Κ26 Πτυχιακή Εργασία Ι Κ27 Πτυχιακή Εργασία Ι
Κ27 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ Κ28 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ
 1. Η «Φυσική ΙΙ» αντικαθίσταται για όσους παρακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα με το μάθημα «Πεδία και Κύματα» (το οποίο είναι διαφορετικό από το μάθημα «Πεδία και Κύματα στις Επικοινωνίες» που ήταν μάθημα της Γ' Κατεύθυνσης και καταργήθηκε).
 2. Η «Εισαγωγή στην Επεξεργασία Σήματος» που καταργείται από μάθημα κορμού, αντικαθίσταται για όσους παρακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα από το μάθημα «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» ως μάθημα κορμού (που στο νέο πρόγραμμα είναι μάθημα της Γ' Κατεύθυνσης).
 3. Το μάθημα «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός» του νέου προγράμματος αντιστοιχεί στο μάθημα «Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Λογισμικού» που ήταν μάθημα κατεύθυνσης στο παλαιό πρόγραμμα.
 4. Το μάθημα «Ανάπτυξη Λογισμικού» καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του μαθήματος «Οργάνωση Αρχείων και Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων» του παλαιού προγράμματος σπουδών. Καθώς το νέο μάθημα διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο ενώ το παλαιό μάθημα διδάσκονταν στο 4ο, η «Ανάπτυξη Λογισμικού» δεν θα διδαχθεί κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003. Για όσους παρακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών και δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα Κορμού «Οργάνωση Αρχείων και Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων» αυτό αντιστοιχεί στο νέο μάθημα «Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων».
 5. Τα μαθήματα «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός» και «Ανάπτυξη Λογισμικού» δεν είναι υποχρεωτικά για όσους παρακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα, αλλά μπορούν να αποτελέσουν γι' αυτούς μαθήματα της Κατεύθυνσης Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών.
 6. Το μάθημα «Ηλεκτρονική και Εφαρμογές στην Πληροφορική» έχει αντικατασταθεί από το μάθημα «Ηλεκτρονική».
 7. Το μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» έχει αντικατασταθεί από τα μαθήματα «Μαθηματικά Πληροφορικής» ή «Μαθηματικά Τηλεπικοινωνιών», σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα κατοχύρωσης κατεύθυνσης.

Αντιστοιχία Μαθημάτων Κατεύθυνσης Θεωρητικής Πληροφορικής

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κωδ. Τίτλος Μαθήματος
ΘΠ01 Αριθμητική Γραμμική Αλγεβρα ΘΠ02 Αριθμητική Γραμμική Αλγεβρα
ΘΠ02 Γραφικά Ι ΘΠ03 Γραφικά Ι
ΘΠ03 Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού ΘΠ01 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
ΘΠ04 Θεωρία Γραφημάτων ΘΠ05 Θεωρία Γράφων
ΘΠ05 Μεταγλωττιστές ΘΠ06 Μεταγλωττιστές
ΘΠ06 Αλγόριθμοι και Παράλληλα Συστήματα ΘΠ04 Παράλληλα Συστήματα
ΘΠ07 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ - Επιστημονικοί Υπολογισμοί ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΘΠ09 Υπολογιστική Γεωμετρία ΘΠ10 Υπολογιστική Γεωμετρία
ΘΠ10 Γραφικά ΙΙ ΘΠ07 Γραφικά ΙΙ
ΘΠ11 Υπολογιστική Λογική ΘΠ11 Υπολογιστική Λογική
ΘΠ12 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα ΘΠ08 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
ΘΠ13 Συναρτησιακός Προγραμματισμός ΘΠ13 Συναρτησιακός Προγραμματισμός
ΘΠ14 Συμβολική Επεξεργασία ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΘΠ09 Κρυπτογραφία
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΘΠ12 Μη-γραμμική Βελτιστοποίηση
ΘΠ16 Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής ΘΠ14 Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής

Αντιστοιχία Μαθημάτων Κατεύθυνσης Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κωδ. Τίτλος Μαθήματος
ΥΣ01 Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Λογισμικού ΕΓΙΝΕ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ
ΥΣ02 Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων ΥΣ03 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
ΥΣ03 Ανάλυση Συστημάτων ΥΣ04 Ανάλυση Συστημάτων
ΥΣ04 Βάσεις Δεδομένων ΥΣ01 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ05 Λογικός Προγραμματισμός ΥΣ05 Λογικός Προγραμματισμός
ΥΣ06 Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων και Κατανεμημένες Βάσεις ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΥΣ07 Τεχνητή Νοημοσύνη ΥΣ02 Τεχνητή Νοημοσύνη
ΥΣ08 Τεχνολογία Πολυμέσων ΥΣ07 Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
ΕΠ06 Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΥΣ09 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ ΥΣ06 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
ΥΣ10 Τεχνολογία Λογισμικού ΥΣ09 Τεχνολογία Λογισμικού
ΥΣ11 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΥΣ12 Παράλληλοι Υπολογιστές και Προγραμματισμός ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΥΣ13 Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής ΥΣ08 Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
ΥΣ14 Προσομοίωση ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΥΣ15 Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων ΥΣ10 Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
ΥΣ16 Πληροφορική και Εκπαίδευση ΥΣ12 Πληροφορική και Εκπαίδευση
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΕΛ04) ΥΣ11 Πληροφοριακά Συστήματα
ΥΣ17 Ειδικά Θέματα Εφαρμογών Πληροφορικής ΥΣ13 Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών

Αντιστοιχία Μαθημάτων Κατεύθυνσης Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Κωδ. Τίτλος Μαθήματος
ΕΠ01 Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων ΕΠ03 Θεωρία Πληροφορίας και Στοιχεία Κωδίκων
ΕΠ02 Πεδία και Κύματα στις Επικοινωνίες ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΕΠ03 Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων και  Φασματική Ανάλυση ΕΠ07 Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
ΕΠ04 Μικροηλεκτρονική - VLSI I ΕΠ01 Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
ΕΠ05 Ψηφιακές Επικοινωνίες ΕΠ04 Ψηφιακές Επικοινωνίες
ΕΠ06 Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΕΠ07 Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα ΕΠ09 Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
ΕΠ08 Επεξεργασία Εικόνας ΕΠ10 Επεξεργασία Εικόνας
ΕΠ09 Σχεδιασμός Δικτύων ΕΠ14 Διαχείριση Δικτύων
ΕΠ10 Ασύρματες Ζεύξεις στις Επικοινωνίες ΕΠ13 Ασύρματες Ζεύξεις
ΕΠ11 Κυματοδηγοί και Οπτικές Ίνες ΕΠ05 Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
ΕΠ12 Αναγνώριση Προτύπων ΕΠ08 Αναγνώριση Προτύπων
ΕΠ13 Ηλεκτρονικά Συστήματα Επικοινωνιών ΕΠ06 Ανάλυση και Σχεδίαση Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων
ΕΠ14 Μικροηλεκτρονική - VLSI II ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΕΠ15 Επεξεργασία Ομιλίας ΕΠ16 Επεξεργασία Ομιλίας
ΕΠ16 Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο ΕΠ11 Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
ΕΠ17 Οπτικοηλεκτρονική και Διατάξεις Οπτικής Επεξεργασίας Σήματος ΕΠ12 Οπτικοηλεκτρονική
ΕΠ18 Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα ΕΠ17 Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα
ΕΠ19 Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ΕΠ15 Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
ΥΠΗΡΧΕ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ΕΠ02 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΕΠ21 Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος ΕΠ18 Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος

Υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου φοιτητών που εισήχθησαν πριν το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003

(Στη συνέχεια, σε παρένθεση εμφανίζονται τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών. Στην αναλυτική βαθμολογία μπορεί να εμφανίζεται η παλαιά ή η νέα ονομασία ανάλογα με το πότε ο φοιτητής παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς στο μάθημα)
 1. Να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα 24 μαθήματα κορμού:
  1. Ανάλυση Ι
  2. Ανάλυση ΙΙ
  3. Γραμμική Αλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία (Γραμμική Αλγεβρα)
  4. Διακριτά Μαθηματικά
  5. Φυσική Ι (Φυσική)
  6. Φυσική ΙΙ (Πεδία και Κύματα ή Ηλεκτρομαγνητισμός-Οπτική)
  7. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
  8. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών)
  9. Δομές Δεδομένων
  10. Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (Λογική Σχεδίαση)
  11. Αριθμητική Ανάλυση Ι (Αριθμητική Ανάλυση)
  12. Ηλεκτρονική και Εφαρμογές στην Πληροφορική (ή Ηλεκτρονική)
  13. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
  14. Σήματα και Συστήματα
  15. Πιθανότητες-Στατιστική (Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής)
  16. Λειτουργικά Συστήματα Ι (Λειτουργικά Συστήματα)
  17. Δίκτυα Επικοινωνιών Ι (Δίκτυα Επικοινωνιών)
  18. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Μαθηματικά Πληροφορικής ή Μαθηματικά Τηλεπικοινωνιών)
  19. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
  20. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων)
  21. Εισαγωγή στην Επεξεργασία Σήματος (Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος)
  22. Προγραμματισμός Συστήματος
  23. Εισαγωγή στα Συστήματα Ψηφιακών Επικοινωνιών (Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών)
  24. Θεωρία Αλγορίθμων (Θεωρία Υπολογισμού)
 2. Να έχει εξεταστεί με επιτυχία στην Πτυχιακή Εργασία Ι και ΙΙ (η Πτυχιακή Εργασία Ι ή ΙΙ μπορεί να αντικατασταθεί από την Πρακτική Ασκηση).
 3. Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε 5 βασικά μαθήματα κατευθύνσεων (όλα από την ίδια κατεύθυνση για την περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί κατοχύρωση κατεύθυνσης):
  1. Ως βασικά της Α' Κατεύθυνσης θεωρούνται τα:
   1. Αριθμητική Γραμμική Αλγεβρα
   2. Γραφικά Ι
   3. Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού (Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού)
   4. Θεωρία Γραφημάτων (Θεωρία Γράφων)
   5. Μεταγλωττιστές
   6. Αλγόριθμοι και Παράλληλα Συστήματα (Παράλληλα Συστήματα)
   7. Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ - Επιστημονικοί Υπολογισμοί, που στο νέο πρόγραμμα δεν προσφέρεται πλέον. Αντ'αυτού του μαθήματος ως βασικό κατεύθυνσης θεωρείται η Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα (για όσους έχουν εξεταστεί επιτυχώς στην Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ, η Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα δεν θεωρείται βασικό).
   8. Υπολογιστική Γεωμετρία
  2. Ως βασικά της Β' Κατεύθυνσης θεωρούνται τα:
   1. Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Λογισμικού (που στο νέο πρόγραμμα είναι μάθημα Κορμού με όνομα Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, και το οποίο για τους φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών θεωρείται βασικό κατεύθυνσης).
   2. Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων (Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων)
   3. Ανάλυση Συστημάτων
   4. Βάσεις Δεδομένων (Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων)
   5. Λογικός Προγραμματισμός
   6. Μεταγλωττιστές
   7. Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων και Κατανεμημένες Βάσεις, που στο νέο πρόγραμμα δεν προσφέρεται πλέον. Αντ'αυτού του μαθήματος ως βασικό κατεύθυνσης θεωρείται η Τεχνολογία Λογισμικού (για όσους έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων και Κατανεμημένες Βάσεις, η Τεχνολογία Λογισμικού δεν θεωρείται βασικό).
   8. Τεχνητή Νοημοσύνη
   9. Τεχνολογία Πολυμέσων (Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου)
   10. Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ, που στο νέο πρόγραμμα δεν προσφέρεται πλέον. Αντ'αυτού του μαθήματος ως βασικό κατεύθυνσης θεωρείται η Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής (για όσους έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ, η Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής δεν θεωρείται βασικό).
  3. Ως βασικά της Γ' κατεύθυνσης θεωρούνται τα:
   1. Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων (Θεωρία Πληροφορίας και Στοιχεία Κωδίκων)
   2. Πεδία και Κύματα στις Επικοινωνίες, που στο νέο πρόγραμμα δεν προσφέρεται πλέον. Αντ'αυτού του μαθήματος ως βασικό κατεύθυνσης θεωρείται το Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες (για όσους έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Πεδία και Κύματα στις Επικοινωνίες, το Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες δεν θεωρείται βασικό).
   3. Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων & Φασματική Ανάλυση (Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων)
   4. Μικροηλεκτρονική - VLSI I (Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων)
   5. Ψηφιακές Επικοινωνίες
   6. Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ, που στο νέο πρόγραμμα δεν προσφέρεται πλέον και δεν αντικαθίσταται με άλλο βασικό μάθημα του νέου προγράμματος.
   7. Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
   8. Επεξεργασία Εικόνας
   9. Σχεδιασμός Δικτύων (Διαχείριση Δικτύων)
 4. Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε έντεκα μαθήματα που επιλέγονται από τα μαθήματα κατεύθυνσης (βασικά ή επιλογής) του Τμήματος ή τα ελεύθερα μαθήματα ή τα μαθήματα γενικών δεξιοτήτων. Οι περιορισμοί που ισχύουν είναι:
  1. Κάθε φοιτητής που ολοκληρώνει τις σπουδές του θα πρέπει να έχει πάρει κατά τη διάρκεια της φοίτησης του ένα τουλάχιστον βασικό μάθημα από κάθε κατεύθυνση. Επομένως, ένας φοιτητής ο οποίος επιπλέον επιθυμεί να κατοχυρώσει κατεύθυνση, θα πρέπει να έχει πάρει τουλάχιστον επτά βασικά μαθήματα.
  2. Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει το πολύ μέχρι 3 ελεύθερα μαθήματα ή μαθήματα γενικών δεξιοτήτων.
   1. Ως μαθήματα επιλογής της Α' Κατεύθυνσης θεωρούνται τα:
    1. Γραφικά ΙΙ
    2. Υπολογιστική Λογική
    3. Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
    4. Συναρτησιακός Προγραμματισμός
    5. Συμβολική Επεξεργασία, που στο νέο πρόγραμμα δεν προσφέρεται πλέον.
    6. Βάσεις Δεδομένων (Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων)
    7. Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής
   2. Ως μαθήματα επιλογής της Β' Κατεύθυνσης θεωρούνται τα:
    1. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
    2. Τεχνολογία Λογισμικού
    3. Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, που στο νέο πρόγραμμα δεν προσφέρεται πλέον.
    4. Παράλληλοι Υπολογιστές και Προγραμματισμός, που στο νέο πρόγραμμα δεν προσφέρεται πλέον.
    5. Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
    6. Προσομοίωση, που στο νέο πρόγραμμα δεν προσφέρεται πλέον.
    7. Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
    8. Πληροφορική και Εκπαίδευση
    9. Συναρτησιακός Προγραμματισμός
    10. Ειδικά Θέματα Εφαρμογών Πληροφορικής (Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών)
    11. Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος
   3. Ως μαθήματα επιλογής της Γ' Κατεύθυνσης θεωρούνται τα:
    1. Ασύρματες Ζεύξεις στις Επικοινωνίες (Ασύρματες Ζεύξεις)
    2. Κυματοδηγοί και Οπτικές Ίνες (Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες)
    3. Αναγνώριση Προτύπων
    4. Ηλεκτρονικά Συστήματα Επικοινωνιών (Ανάλυση και Σχεδίαση Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων)
    5. Μικροηλεκτρονική - VLSI II, που στο νέο πρόγραμμα δεν προσφέρεται πλέον.
    6. Επεξεργασία Ομιλίας
    7. Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
    8. Οπτικοηλεκτρονική και Διατάξεις Οπτικής Επεξεργασίας Σήματος (Οπτικοηλεκτρονική, Φωτονική)
    9. Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα
    10. Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
    11. Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος
  Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία περισσότερα από σαράντα (40) μαθήματα, επιλέγουν οι ίδιοι ποια από αυτά θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του Βαθμού Πτυχίου. Τα επιπλέον μαθήματα θα αναγράφονται απλά στην αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας τους. Ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου γίνεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002.