. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει πιλοτικά τη ζωντανή μετάδοση των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στην αίθουσα Α του τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://lessons.di.uoa.gr