.

Χατζόπουλος Μιχαήλ


Τομέας : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : mike at di.uoa.gr
Γραφείο : B11
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5203
Προσωπική Σελίδα : http://www.di.uoa.gr/~mike/cvgr.htm

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Agent Tecnology
  • Βάσεις Πολυμέσων
  • Ευρετηρίαση Πολυμέσων
  • Στατιστικές Βάσεις Δεδομένων
  • Προβλήματα απόδοσοσης στο WEB
  • Φυσικός σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων


Σπουδές:
  • Δίπλωμα Μαθηματικού, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1971)
  • M.Sc in Computer Science, Loughborough University of Technology
  • Ph.D in Computer Science, Loughborough University of Technology

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
1974-1976: Research Associate, Department of Mechanical Engineering, Loughborough University of Technology.
1977-1981: Επιμελητής, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1981-1984: Visiting Associate Professor, Dept. of Computer Science,Michigan Technological University.
1984-1989: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1989-1991: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1991-σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.