.

Κοτρώνης Ιωάννης


Τομέας : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Βαθμίδα : ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : cotronis at di.uoa.gr
Γραφείο : B2
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5223

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Γλώσσες και Περιβάλλοντα παράλληλου προγραμματισμού
  • Τεχνολογία Λογισμικού για παράλληλα Προγράμματα
  • μεθοδολογίες ανάπτυξης παράλληλων προγραμμάτων
  • μεταφερσιμότητα και επαναχρησιμοποίηση παράλληλων συστατικών
  • τυπικές προδιαγραφές παράλληλων προγραμμάτων
  • έλεγχος λαθών και πιστοποίηση παραλλήλων προγραμμάτων
  • Εκπαιδευτικό Λογισμικό


Σπουδές:
  • B.Sc. in Mathematics with Applied Sciences, University of Sussex, UK, 1974
  • M.Sc. in Computing Science, Computing Laboratory, University of Newcastle-upon-Tyne, UK, 1975
  • Ph.D. in Computing Science, Computing Laboratory, University of Newcastle-upon-Tyne, UK, 1982

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
1980-1982: Research Associate (Eρευνητικός Συνεργάτης), Computing Laboratory, University of Newcastle-upon-Tyne. (Σύμβαση δύο ετών).
1983-1984: Research Associate (Eρευνητικός Συνεργάτης), Computing Laboratory, University of Newcastle-upon-Tyne. (Σύμβαση ενός έτους).
1985-1987: Eιδικός Eπιστήμονας, Tμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών. Θητεία δύο ετών.
1987-1989: Eρευνητικός Συνεργάτης του ITY και ερευνητής στο Tμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών
1988-1989: Eιδικός Eπιστήμονας, Tμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών. Θητεία ενός έτους.
1989-1991: Yπεύθυνος Eρευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων στην EΛΣYΠ AE.
1991-1995: Λέκτωρ Tμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Aθηνών.
1995- : Eπίκουρος Kαθηγητής Tμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Aθηνών.