.

Στεφάνου Γεώργιος


Τομέας : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βαθμίδα : ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : gstefa at di.uoa.gr
Γραφείο : A51
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5308

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Διάδοση Η/Μ κυμάτων - Μελέτη της Ατμόσφαιρας εξ αποστάσεως
  • Συστήματα Κινητών και Προσωπικών επικοινωνιών
  • Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πολιτική της Ενέργειας


Σπουδές:
  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, 1972
  • Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής-Ραδιοηλεκτρολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1975
  • Διδακτορικό Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1981