.

Μανωλάκος Ηλίας


Τομέας : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βαθμίδα : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : eliasm at di.uoa.gr
Γραφείο : B23
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5312

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Επεξεργασία Σημάτων Υψηλών Επιδόσεων
  • Ενσωματωμένα Συστήματα - Αναδομήσιμη λογική
  • Μηχανική Μάθηση, Νευρωνικά Δίκτυα
  • Συστήματα Διάχυτης Ευφυίας
  • Εφαρμογές στη Βιοπληροφορική


Σπουδές:
  • 1975-80 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΕΜΠ
  • 1980-81 MSc, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, University of Michigan, Ann Arbor, ΗΠΑ
  • 1985-89 PhD, Μηχανικός Πληροφορικής, University of Southern California, ΗΠΑ

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
1987-89 Ερευνητής, Princeton University, ΗΠΑ
1989-2004 Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής, Northeastern University, Βοστώνη, ΗΠΑ
1996-98, Διευθυντής Ερευνητικου Κέντρου, Center for Communications and Digital Signal Processing (CDSP)
Northeastern University, Βοστώνη, ΗΠΑ