.

Κιαγιάς ΄Αγγελος


Τομέας : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βαθμίδα : ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : aggelos at di.uoa.gr
Γραφείο : A33.1
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5239