.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Χαϊκάλης Διονύσης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αλγορίθμων Ανάλυσης και Επεξεργασίας Εικόνας σε Επαναπρογραμματιζόμενες Συστοιχίες Πυλών (FPGAs) για Λειτουργία σε Πραγματικό Χρόνο


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επεξεργασία και συμπίεση εικόνας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μαρούλης Δημήτριος
  • Σύμβουλος: Πασχάλης Α.
  • Σύμβουλος: Αραπογιάννη Α.
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: dhaik@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η επιτάχυνση αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας είναι σημαντική ιδιαίτερα για εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο της διατριβής, η κινούμενη εικόνα και οι τρισδιάστατη απεικόνιση αποτελούν τους βασικούς στόχους του σχεδιασμού μονάδων επιτάχυνσης με τη βοήθεια γλωσσών περιγραφής υλικού και την τελική υλοποίησή τους σε Επαναπρογραμματιζόμενες Συστοιχείες Πυλών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές