.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τσοπανάκης Κωνσταντίνος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μελέτη επεκτάσεων υψηλής τάξης του λογικού προγραμματισμού και εφαρμογές τους στο Σημασιολογικό Παγκόσμιο Ιστό


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Θεωρία Γλωσών Προγραμματισμού
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Ροντογιάννης Παναγιώτης
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές