.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Πικράκης Άγγελος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ανάπτυξη και Υλοποίηση Τεχνικών Επεξεργασίας Σήματος για τη Μελέτη Μουσικολογικών Μορφωμάτων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αναγνώριση προτύπων
  • Αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Θεοδωρίδης Σέργιος
  • Σύμβουλος: Κουρουπέτρογλου Γιώργος
  • Σύμβουλος: Καλουπτσίδης Νικόλας
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/06/2002
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: stheodor (at) di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στα πλαίσια της διατριβής αυτής αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές δυναμικού προγραμματισμού και κρυφών Markov μοντέλων για την αναγνώριση μουσικών μορφωμάτων. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται σε συστήματα αναζήτησης μουσικών βάσεων δεδομένων με βάση το περιεχόμενο.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές