.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Γκεζερλής Βελισσάρης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αναγνώριση Προτύπων στη Σημειογραφία της Ορθοδόξου Ελληνικής Βυζαντινής Μουσικής


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αναγνώριση προτύπων
  • Επεξεργασία και συμπίεση εικόνας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Θεοδωρίδης Σέργιος
  • Σύμβουλος: Σαγκριώτης Μανώλης
  • Σύμβουλος: Αμαργιαννάκης Γιώργος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/06/2002
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: stheodor (at) di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στα πλαίσια της διατριβής αυτής αναπτύχθηκε, για πρώτη φορά, ένα σύστημα OCR για την οπτική αναγνώριση της Βυζαντινής Μουσικής σημειογραφίας
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές