.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Γεωργουλάκη Χριστίνα
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αποτελεσματικές Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος και Αναγνώρισης Προτύπων σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επεξεργασία τηλεπικοινωνιακών σημάτων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Θεοδωρίδης Σέργιος
  • Σύμβουλος: Καλουπτσίδης Νικόλας
  • Σύμβουλος: Καραμπογιάς Σεραφείμ
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/06/1997
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: stheodor (at) di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στη διατριβή αυτή το πρόβλημα της εξίσωσης τηλεπικοινωνιακών διαύλων αντιμετωπίζεται σαν ένα κλασικό πρόβλημα αναγνώρισης προτύπων. Αποδεικνύεται ότι οι πιθανές καταστατικές μεταβάσεις, σε ένα πλέγμα Viterbi, μπορούν να προβλεφθούν από τις ομαδοποιήσεις των δεδομένων στο δέκτη, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται εκτίμηση του καναλιού. Η μέθοδος αυτή οδηγεί μία ενιαία αντιμετώπιση γραμμικών και μη γραμμικών καναλιών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές