.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παπανικολάου Κυπαρισία
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Προσαρμοστικά Eκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων στο Διαδίκτυο


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Σχεδίαση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/12/2002
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης διαδικτυακών Προσαρμοστικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων Υπερμέσων. Το προτεινόμενο πλαίσιο στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένης διδασκαλίας και αξιοποιεί αρχές από την περιοχή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των μαθησιακών στυλ. Επίσης, ενσωματώνει διαδικασίες που διαμορφώνουν την προσαρμογή του συστήματος και αφορούν στη μοντελοποίηση των δομικών του μονάδων: πεδίο γνώσης (δόμηση, ανάπτυξη και αναπαράσταση εκπαιδευτικού περιεχόμενου), μοντέλο εκπαιδευόμενου (δόμηση, αναπαράσταση, διάγνωση εκπαιδευόμενου), προσαρμοστική μηχανή (τεχνολογίες προσαρμογής, προσαρμοσιμότητα). Στο πλαίσιο της διατριβής αντιμετωπίστηκε και το πρόβλημα της διάγνωσης του επιπέδου γνώσης του εκπαιδευόμενου με μεθόδους από το χώρο της ασαφούς λογικής και της πολυκριτιριακής λήψης απόφασης, δίνοντας αποτελέσματα παρόμοια με αυτά της διάγνωσης ενός ειδικού-εκπαιδευτή. Ως εφαρμογή και πρόταση αναπτύχθηκε το πρότυπο σύστημα INSPIRE (INtelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment) (URL:http://hermes.di.uoa.gr/inspire) το οποίο με βάση το μαθησιακό στόχο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος δημιουργεί μια σειρά εξατομικευμένων μαθημάτων που σταδιακά υποστηρίζουν τον εκπαιδευόμενο στην επίτευξή του λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο γνώσης και το μαθησιακό του στυλ.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές