.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τσαγκάνου Γραμματική
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ανοιχτό Διαλογικό Σύστημα Μοντελοποίησης εκπαιδευόμενου για κατανόηση ιστορικού κειμένου: Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Σχεδίαση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/12/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Προσανατολίζεται προς την περιοχή της υπολογιστικής μοντελοποίησης της κατανόησης ιστορικού κειμένου. Στηρίζεται στη Γνωστική Σημαντική, στις Θεωρίες κατανόησης Ιστορικού Κειμένου και στην Επιστημολογία της Ιστορίας για την κωδικοποίηση απαντήσεων μαθητή σε ερωτηματολόγια. Χρησιμοποιεί υποσυμβολικές μεθόδους για την κατασκευή για την ανάπτυξη νοήμονος διδακτικού και διαγνωστικού συστήματος στην Ιστορία. Ως εφαρμογή και πρόταση αναπτύχθηκε το πρότυπο σύστημα ReTuDiS (Reflective Tutorial Dialogue System) (URL: http://hermes.di.uoa.gr/retudis) το οποίο είναι ένα διαδικτυακό, διαγνωστικό και διαλογικό αναστοχαστικό σύστημα κατανόησης ιστορικού κειμένου.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές