.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Γουλή Ευαγγελία
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Αξιολόγησης & Μάθησης και αξιοποίηση στη Διδακτική της Πληροφορικής


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Σχεδίαση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
  • Διδακτική αξιοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
  • Προσαρμοστικά (Νοήμονα) Συστήματα Μάθησης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
  • Σύμβουλος: Φιλοκύπρου Γεώργιος
  • Σύμβουλος: Ιωαννίδης Ιωάννης
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hermes.di.uoa.gr/lab/CVs/gouli_gr.html
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η έρευνα εστιάζεται σε περιβάλλοντα αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων στο Διαδίκτυο και στην ενσωμάτωση της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι (i) η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης, που υποστηρίζει την αξιολόγηση των εργασιών από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, τη συνεργατική αξιολόγηση καθώς και τη διαγνωστική-διερευνητική και διαμορφωτική αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου, και (ii) η αξιοποίηση του περιβάλλοντος στη διδασκαλία/εκμάθηση εννοιών της πληροφορικής. Το περιβάλλον αξιοποιεί τους εννοιολογικούς χάρτες ως εργαλείο αξιολόγησης/μάθησης και παρέχει εξατομικευμένη ανατροφοδότηση βάσει του γνωστικού επιπέδου, της αλληλεπίδρασης, και των προτιμήσεων του εκπαιδευόμενου.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές