.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Γόγουλου Αγορίτσα
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Διερευνητικής και Συνεργατικής Μάθησης και αξιοποίηση στη Διδακτική της Πληροφορικής


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Σχεδίαση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
  • Προσαρμοστικά (Νοήμονα) Συστήματα Μάθησης
  • Διδακτική αξιοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
  • Σύμβουλος: Τσαλγατίδου Αφροδίτη
  • Σύμβουλος: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hermes.di.uoa.gr/lab/CVs/gogoulou_gr.html
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η έρευνα εστιάζεται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που αξιοποιούν χαρακτηριστικά σύγχρονων θεωριών μάθησης για τη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη μάθηση σε έννοιες του προγραμματισμού μέσα από συνεργατικές και διερευνητικές δραστηριότητες και παρέχει κατάλληλα προσαρμοστικά εργαλεία για την υποστήριξη και καθοδήγηση της συνεργασίας /επικοινωνίας των εκπαιδευόμενων.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές