.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Ζιώβας Στέφανος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Διδακτική της Πληροφορικής και τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Σχεδίαση και υλοποίηση περιβαλλόντων μάθησης για το Διαδίκτυο
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sziovas@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η έρευνα εστιάζεται σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία εννοιών της πληροφορικής και σε περιβάλλοντα που υποστηρίζουν εικονικές κοινότητες. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός διαδικτυακού προσαρμοστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη μάθηση μέσα από τη συμμετοχή σε κοινότητες πρακτικής.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές