.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Κατερίνα Γεωργούλη
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Προσαρμοστικό Μοντέλο Εκτίμησης Μαθησιακών Ιδιαιτεροτήτων του Μαθητή και Παροχής κινήτρων Δραστηριοποίησης


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Προσαρμοστικά (Νοήμονα) Συστήματα Μάθησης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης με Αλληλεπίδραση, με χρήση Πολυμέσων, Εκπαίδευση από απόσταση με χρήση Τεχνολογίας Διαδικτύου – Internet, Νοήμονα Συστήματα Διδασκαλίας (Μοντέλο Μαθητή, Τμήμα Διάγνωσης, Ιστορικό Μαθητή, Εκπαιδευτικές Στρατηγικές), Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων, Διδακτική της Πληροφορικής
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές