.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παπαϊωάννου Γιώργος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αυτόματη Ανακατασκευή Τριδιάστατων Αντικειμένων με Μεθόδους Γραφικών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αρχαιολογική Ανακατασκευή με Μεθόδους Γραφικών
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Θεοχάρης Θεοχάρης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σημαντικό ρόλο στην αρχαιολογική επιστήμη έχει παίξει η επιστήμη των υπολογιστών τα τελευταία χρόνια, αλλά η συμβολή του κλάδου των γραφικών εξέχει. Η εικονική ανακατασκευή αρχαίων μνημείων και η δυνατότητα εικονικής περιήγησης μέσα σε αυτά έδωσε νέα διάσταση και δυναμική στην αρχαιολογική μελέτη και την έφερε πιό κοντά στον απλό πολίτη (βλ. Ελληνικός Κόσμος από το Ιδρυμα Μείζωνος Ελληνιμού). Εδώ εστιαζόμαστε στο κλασικό αρχαιολογικό πρόβλημα του ταιριάσματος μεγάλου πλήθους θραυσμάτων με σκοπό τη φυσική ανακατασκευή αρχαίων μνημείων. Το πλόβλημα αυτό, στη γενική περίπτωση, μπορεί να παρομοιασθεί με τριδιάστατο παζλ. Η επίλυση αυτού του παζλ μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλά εργαλεία από τον κλάδο των γραφικών, όπως μετασχηματισμούς, ψηφιοποίηση, z-buffer, αλλά απαιτεί και τεχνικές από τις περιοχές της βελτιστοποίησης και της ανγνώρισης προτύπων. Είναι μάλιστα μια από τις λίγες εφαρμογές τεχνικών των γραφικών με σκοπό διαφορετικό από την απλή παραγωγή εικόνων από μοντέλα. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές