.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Γκιζόπουλος Δημήτρης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αρχιτεκτονική Επαναληπτικών Διατάξεων Λογικής σε Τεχνολογία CMOS VLSI με Τεχνικές Σχεδίασης Αυξημένης Δοκιμαστικότητας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Σχεδίαση VLSI κυκλωμάτων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Πασχάλης Αντώνης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1997
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
- Λογισμικό αυτοδοκιμής για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των επεξεργαστών.
- Λογική σχεδίαση και αρχιτεκτονική ψηφιακών συστημάτων με τεχνικές Αύξησης της Δοκιμαστικότητας (DFT) και Ενσωματωμένης Αυτοδοκιμής (BIST).
- Μεθοδολογία παραγωγής συνόλων δοκιμής και λογική σχεδίαση γεννητριών παραγωγής συνόλων δοκιμής για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων σε τεχνολογία CMOS VLSI λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικά μοντέλα ελαττωμάτων.
- Αυτοελεγχόμενοι ελεγκτές και αυτοελεγχόμενα συστήματα για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας των υπολογιστών που είναι ανεκτικοί στις βλάβες.
- Έλεγχος συμβατότητας συστημάτων με ανοικτές παράλληλες αρτηρίες επικοινωνίας καθώς, και πρωτοκόλλων και υπηρεσιών δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές