.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Ψαράκης Μιχάλης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αποδοτικές Τεχνικές Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας Επαναληπτικών Διατάξεων Λογικής σε Τεχνολογία CMOS VLSI


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Σχεδίαση VLSI κυκλωμάτων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Πασχάλης Αντώνης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/2001
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές